Prevenció i mediambient

Respectem i protegim
el medi ambient

Actualment, el respecte i la protecció del medi ambient així com la prevenció de riscos laborals no sols és una obligació legal sinó també un requisit de mercat. La indústria farmacèutica valora cada vegada més la producció dels Ingredients Actius Farmacèutics de la manera més sostenible i segura possible. L'equip humà que formem MOEHS som conscients d'això.

Com a eix principal de la nostra política d’empresa, apliquem un programa de Seguretat i Medi Ambient que comprèn des de la formació contínua del conjunt dels treballadors de MOEHS fins a la implementació de normes internes encaminades a minimitzar els riscos laborals i mediambientals de la nostra activitat productiva. Estem orgullosos d’exigir-nos l’anar més enllà de les demandes de les autoritats competents i d’aplicar aquests programes de Seguretat i Medi Ambient en el procés productiu, així com d’equipar-nos amb la més moderna tecnologia per a salvaguardar la salut i el medi ambient.

NOSTRE COMPROMÍS AMB LA SEGURETAT
I EL MEDI AMBIENT:

MOEHS com a subministrador d’empreses farmacèutiques, dona suport a les recomanacions dels principis de responsabilitat del PSCI (Pharmaceutical Supply Chain Iniciative)

Formació continuada en Prevenció i Salut laboral des del primer moment que un treballador s’incorpora a l’empresa.

Estudis de Seguretat de Processos aplicats al conjunt del procés productiu, fent servir tècniques com DSC, ARC, RC1, estudis d’explosivitat de pols, anàlisis de riscs (What if?, HAZOP,…)

Estació d’aigues residuals industrials, equipades amb reactors biològics amb injecció directa d’oxigen.

Parcs de tancs per dissolvents inflamables, equipats amb vàlvules P-N2 , i complint reglamentació APQ

Scrubbers àcids i bàsics, per tal de netejar els gasos emesos a l’atmosfera durant el procés productiu.

Magatzem per dissolvents inflamables en bidons, equipat amb sistemes automàtics d’extinció d’incendis.

Precursors a Espanya en la implementació de programes de gestió de residus.

Valoració i control dels diferents focus emisors en col.laboració de les autoritats locals