Moehs Catalana

Polígono Rubí Sur – César Martinell i Brunet, 12A – 08191 Rubí, Barcelona, España.
Tel: +34 93 586 05 20

MOEHS CATALANA S.L. està localitzada en la població de Rubí, a 20km de Barcelona.

El complex industrial compta amb una superfície total de 30.000 m², que es reparteix entre la planta de producció (8.000 m²), la d’acabats (ampliada fins a ocupar una superfície de 5.000 m²) i els edificis adjacents d’oficines, laboratoris i magatzems que ocupen 5.300 m².

Síntesi

  • El nucli de les instal·lacions de síntesis consisteix en reactors multiús d’acer inoxidable i esmaltats, amb capacitats des de 3.000 fins a 16.000 litres, centrífugues, 2 columnes de rectificació per a recuperació del dissolvent i 1 unitat de destil·lació a alta temperatura i pressió al buit. El volum total és de 430 m³.
  • En un edifici annex es troba la unitat dedicada a reaccions a alta pressió i alta temperatura, equipada per al maneig de gasos com a hidrogen, clor, amoníac, etc., amb els seus corresponents dispositius de seguretat.
  • Recentment, s’ha construït un nou edifici per a dur a terme reaccions químiques que, a causa de la seva naturalesa, requereixen d’una major contenció.

Planta pilot

L’àrea de planta pilot consisteix en reactors més petits que els de la zona de síntesi, i és aquí on es duen a terme les proves dels nous processos químics i desenvolupament de nous APIs des de reaccions de 100l fins a 3000l.

Purificats

L’àrea de purificació consisteix en 6 unitats de cristal·lització programables automàticament, la qual cosa permet el monitoratge complet de la cristal·lització i centrifugació.

14 mòduls -compartimentats cadascun en 5 pisos- conformen l’àrea d’assecat/ mòltaa/ condicionament. Cada pis es dedica a un procés específic -omplert, assecat, mescla, mòltaa i/o tamisat- amb flux del producte aprofitant la gravetat. Estan equipades amb assecadors de llit fluid, rotatius i bicono així com molins Fizt-Patrick i micronizador. 

Totes les unitats són considerades sales netes, aïllades, equipades amb sobrepressió d’aire filtrat i, òbviament, funcionant de conformitat amb les cGMP

Vapor
10.000 KG/H (6 bars)

Fred

720,000 KFRIG/H

Pressió

-1 a 20 bar
Temperatura
-20 a 200 ºC

NITROGEN, CALEFACCIÓ PER CAMISA D’OLI (primera fase).  
Volum total de reacció: 430 m³.