Moehs Catalana - Moehs
17319
page-template-default,page,page-id-17319,page-child,parent-pageid-17311,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive

Moehs Catalana

Polígono Rubí Sur – César Martinell i Brunet, 12A – 08191 Rubí, Barcelona, Espanya – T +34 93 586 05 20

MOEHS Catalana S.L. està situada a la població de Rubí, a 20km de Barcelona.
El complex industrial ocupa una superfície total de 30.000 m², que es divideixen entre la planta de producció (8.000 m²) i la unitat d’acabats (ampliada fins ocupar una superfície de 5.000 m²) i els edificis adjacents d’oficines, laboratoris i magatzems que ocupen 5.300 m².

SÍNTESIS

 

  • El nucli de les instal•lacions de síntesi consisteix en reactors multiúst d’acer inoxidable i esmaltats, amb capacitats des de 3.000 fins a 16.000 litres, centrífugues, 2 columnes de rectificació per a la recuperació del dissolvent i 1 unitat de destil•lació a alta temperatura i pressió al buit. El volum total és de 400 m³.
  • En un edifici annex es troba la unitat dedicada a reaccions a alta pressió i alta temperatura, equipada per a l’ús de gasos com l’hidrogen, el clor, l’amoníac, etc., amb els seus corresponents dispositius de seguretat.
  • Recentment, s’ha construït un nou edifici per a dur a terme reaccions qímiques que, per la seva naturalesa, requereixen d’una major contenció.

 

PLANTA PILOT

 

Aquesta àrea disposa de reactors més petits que a la zona de síntesi, i és que aquí on es duen a terme les proves dels nous processos químics i desenvolupament de nous APIs.

PURIFICATS

L’àrea de purificació consta en 6 unitats de cristal•lització, programables automàticament, fet que permet la monitorització completa de la cristal•lització i centrifugació.
14 mòduls –dividits cada un en 5 pisos- formen l’àrea de secat /mòlta/ condicionament. Cada pis es dedica a un procés específic –omplerta, assecat, barreja, molturació i/o tamització- amb flux del producte aprofitant la gravetat. Estan equipades amb assecadors de llit fluid, rotatives i bicons així com molins Fizt-Patrick i micronitzador.
Totes les unitats estan considerades sales netes aïllades amb sobrepressió d’aire filtrat, en línia amb les indicacions més estrictes segons cGMP.

VAPOR:

10.000 KG/H (6 bars)

FRED:

720,000 KFRIG/H

PRESSIÓ:

-1 a 20 bar

TEMPERATURA:

-20 a 200 ºC

NITROGEN, CALEFACCIÓ PER CAMISA D’OLI (primera fase)

Volum total de reacció: 400 m³.