I+D+I - Moehs
17309
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-17309,page-parent,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive

I+D+I

Un equip de professionals qualificats configuren el nucli del departament de Recerca + Desenvolupament + innovació (R + D + i). Són els encarregats d’estudiar i dissenyar els processos de síntesi i els corresponents mètodes d’anàlisi dels diferents compostos orgànics.

També es responsabilitzen de monitoritzar els projectes tant d’un API genèric com de l’aplicació interna d’una transferència de tecnologia externa, des de l’inici al laboratori fins la seva transferència a nivell industrial, recolzats pels diferents departaments que també contribueixen durant el desenvolupament.
Aquesta coordinació interdepartamental assegura una linealitat i homogeneïtat de criteris en tot el projecte, que considerem essencial per a l’èxit del mateix.

Etapes del nou producte genèric

El desenvolupament inicial de la síntesi d’un nou genèric es basa en l’anàlisi profund de tres aspectes crítics:

L’interès comercial dels nostres clients.
La situació de patents.
La viabilitat de les diferents rutes de síntesi.

AVALUACIÓ DE MERCAT

RECERCA I AVALUACIÓ

FACTIBILITAT

SITUACIÓ PATENTS

ESTUDI LABORATORI

AVALUACIÓ SEGURETAT
IMPACTE TRACTAMENT RESIDUS

RUTA SÍNTESIS

LOTS PILOT

PREPARACIÓ DMF
OFERTA DE MOSTREIG

ESCALAT DEL PRODUCTE

PROCÉS VALIDACIÓ

PRODUCCIÓ INDUSTRIAL

OPTIMITZACIÓ

Producte de síntesi personalitzat

En el cas d’un Custom Manufacturing, l’inici del desenvolupament el defineix:

L’avaluació de la informació confidencial rebuda pels nostres clients.
L’adaptabilitat del procés transferit a les nostres instal•lacions.

PROPOSTA EXTERNA

TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENTS “KNOW HOW”

ACORD DE CONFIDENCIALITAT

AVALUACIÓ SEGURETAT
IMPACTE TRACTAMENT RESIDUS

VIABILITAT INDUSTRIAL

TERMES I CONDICIONS
D’UNA PRODUCCIÓ DE PROVA

ACORD DE SUMINISTRE

ESCALAT DEL PRODUCTE

PROCÉS VALIDACIÓ

PRODUCCIÓ INDUSTRIAL

OPTIMITZACIÓ