La Nostra Política de Qualitat - Moehs
18907
page-template-default,page,page-id-18907,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

La Nostra Política de Qualitat

POLÍTICA DE QUALITAT

 

MOEHS, com a empresa fabricant d’ingredients actius, considera que la QUALITAT és d’una importància cabdal per a tot el personal. El nostre objectiu és la fabricació de productes que satisfacin completament les necessitats dels nostres clients respectant les exigències reguladores i les lleis vigents en els nostres mercats. Estem fortament compromesos amb la fabricació de productes de qualitat que compleixin amb els més alts estàndards de qualitat, puresa i eficàcia durant tota la seva vida útil.

 

Per això, instaurem la infraestructura i els procediments necessaris per a donar suport a una política de qualitat rigorosa que considera la conformitat amb les Normes de Correcta Fabricació per Ingredients Actius Farmacèutics (ICH Q7 i CFR 21, Parts 210 i 211) com a estàndard principal de referència, tot i que sense limitar-se a ell.

 

Així mateix, tenim una política clara d’obtenció, processament, ús, manteniment durant tot el període de retenció i destrucció, de registres de dades GMP-crítics que compleixin amb els principis ALCOA+, ja siguin dades electròniques o dades en paper. Aquests representen la base del nostre sistema de qualitat, que permet assegurar la identitat, potència, puresa i seguretat dels productes que fabriquem.

 

El nostre sistema de qualitat està dissenyat i és documentat, implementat i controlat per donar garanties que els productes fabricats per Moehs són consistents amb l’ús que es pretén. Tots els nostres sistemes estan ben documentats i són supervisats per personal expert en Qualitat, que és independent de Producció. L’equip de qualitat de cada centre de fabricació està dirigit per la Unitat de Qualitat corporativa del Grup Moehs, que comprèn entre d’altres, a membres de Garantia de Qualitat i Assumptes Regulatoris. La Unitat de Qualitat corporativa supervisa l’aplicació de les Normes de Correcta Documentació i el compliment de reglamentacions internacionals, així com la correcta implementació del sistema de qualitat en tots els centres de fabricació del grup.

 

La nostra empresa considera els recursos humans com un dels més grans actius. El nostre personal, qualificat i ben format, està constantment en formació per tal de millorar els seus coneixements i mantenir-se familiaritzat amb l’estat de les tecnologies puntes i les últimes normatives. Valorem la motivació entre el nostre personal com un factor important per a fer-los més competents i més conscients enfront de la Qualitat.

 

Advoquem per la millora contínua de totes les nostres activitats a través del desenvolupament continu, la inversió contínua i millora d’instal·lacions, i la formació contínua de tot el nostre personal. Sempre tenim present la seguretat dels nostres empleats, procediments i processos de treball, així com el nostre entorn natural. Complim fermament la legislació pel que fa a la salut professional i la seguretat així com a la protecció del medi ambient.

 

La Direcció General de Moehs es compromet i dóna suport a aquesta Política de Qualitat prenent tota decisió necessària al respecte per dedicar tots els mitjans i els recursos humans necessaris, i supervisant de manera regular les activitats de la Unitat de Qualitat.

 

Requerim que tot el personal segueixi la nostra Política de Qualitat i treballi d’acord amb ella. La QUALITAT ÉS RESPONSABILITAT DE TOTS NOSALTRES!