Carretiller/a de Planta Quimica

El Grup MOEHS dedicat a la fabricació de principis actius farmacèutics, necessita per a la seva planta ubicada a Castellbisbal incorporar Operadors/es de Carretons.

El treball a desenvolupar consistirà en el transport intern, de diferents materials, donant suport principalment als departaments de producció i magatzem. Algunes de les tasques a realitzar són:

  • Càrrega, descàrrega, apilament i distribució de les diferents matèries.
  • Pesatge i etiquetatge
  • Transport i paletització
  • Ús de transpaleta, apiladores i carretons elevadors
  • Comprovació d’entrades i sortides de magatzem sota supervisió.

Es facilitarà un període de formació que finalitzarà amb un coneixement especialitzat i precís per a l’exercici del seu treball diari amb iniciativa, responsabilitat i raonament. A més, durant aquest període formatiu s’adquiriran els coneixements necessaris per desenvolupar el seu treball complint les PNT i les normatives GMP així com les normatives de PRL.

S’integrarà a un torn de treball amb rotació setmanal amb horaris de matí, tarda i nit, treballant alguns caps de setmana.

Requisits:

S’ofereix:

Volem conèixer-te

Si estàs interessat/a a formar part del nostre equip, fes-nos arribar el teu currículum i passaràs a formar part de la nostra base de dades.

Envia'ns el teu CV

L’informem que, de conformitat amb el que s’estableix per la legislació de protecció de dades de caràcter personal, les seves dades seran objecte de tractament per part de Moehs Ibérica, , S.L. com a Responsable dels mateixos amb la finalitat de gestionar el seu currículum per a la selecció de personal. Si el seu perfil no s’ajustés als requisits buscats en els vigents processos de selecció procedirem a conservar les seves dades per a futurs processos que sí que s’acomodin al seu perfil, tret que Vostè ens manifestés el contrari, el seu CV serà conservat per un període d’1 any.

Comptem amb el seu consentiment per al tractament de les dades que ens ha facilitat, de manera voluntària, lliure i informada en facilitar-nos el seu CV a l’efecte de participar en els processos de selecció de l’organització.

D’altra banda, volem comunicar-li que no cedirem les seves dades a tercers, excepte autorització expressa o obligació legal. Tampoc estan previstes transferències internacionals a tercers països.

Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació al tractament, portabilitat, transparència en la informació i a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils), comunicant-ho per escrit, davant aquesta mateixa empresa al departament de Recursos Humans, carrer César Martinell i Brunet, 12ª Polígon Industrial Rubí-Sud, 08191 Rubí (Barcelona) Espanya o mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a rrhh@moehs.es, adjuntant una fotocòpia del DNI o un altre document oficial acreditatiu de la seva identitat.

Per a més informació sobre la nostra Política de Privacitat, pot consultar el següent enllaç: Política de Privacitat de Moehs