El Grup Moehs dedicat a la fabricació de principis actius farmacèutics, té previst incorporar un/a Supervisor/a de Laboratori Control per la seva planta de fabricació ubicada a Rubí.
En dependència de la responsable de Laboratori de Control de Qualitat, el seu objectiu serà la revisió i supervisió, a l’àrea de producte acabat del departament, de les anàlisis realitzades utilitzant diferents tècniques analítiques (Cromatografia HPLC, CG, TLC, espectrofotometria UV-VIS/ IR…) per l’equip d’analistes a càrrec seu i de la fase documental dels mateixos. A més, s’encarregarà de la revisió d’Audit Trails i de la creació de mètodes d’anàlisi als diferents equips.
El perfil correspon a un titulat/ada universitari/ària en Química, que aporti experiència prèvia, mínima de 3 anys, al Laboratori de QC o Anàlisi. Busquem un perfil amb coneixement i experiència en totes les tècniques analítiques utilitzades als Laboratoris de control de qualitat, principalment en cromatografia líquida i de gasos amb el sistema d’adquisició de dades Empower. Aquesta experiència ha de ser a empreses del mateix sector o sectors similars.
És una excel·lent oportunitat per integrar-se en una empresa multinacional, en un equip jove, dinàmic i altament qualificat i en una posició estable.

Requisits:

S’ofereix:

Volem conèixer-te

Si estàs interessat/a a formar part del nostre equip, fes-nos arribar el teu currículum i passaràs a formar part de la nostra base de dades.

Envia'ns el teu CV

L’informem que, de conformitat amb el que s’estableix per la legislació de protecció de dades de caràcter personal, les seves dades seran objecte de tractament per part de Moehs Ibérica, , S.L. com a Responsable dels mateixos amb la finalitat de gestionar el seu currículum per a la selecció de personal. Si el seu perfil no s’ajustés als requisits buscats en els vigents processos de selecció procedirem a conservar les seves dades per a futurs processos que sí que s’acomodin al seu perfil, tret que Vostè ens manifestés el contrari, el seu CV serà conservat per un període d’1 any.

Comptem amb el seu consentiment per al tractament de les dades que ens ha facilitat, de manera voluntària, lliure i informada en facilitar-nos el seu CV a l’efecte de participar en els processos de selecció de l’organització.

D’altra banda, volem comunicar-li que no cedirem les seves dades a tercers, excepte autorització expressa o obligació legal. Tampoc estan previstes transferències internacionals a tercers països.

Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació al tractament, portabilitat, transparència en la informació i a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils), comunicant-ho per escrit, davant aquesta mateixa empresa al departament de Recursos Humans, carrer César Martinell i Brunet, 12ª Polígon Industrial Rubí-Sud, 08191 Rubí (Barcelona) Espanya o mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a rrhh@moehs.es, adjuntant una fotocòpia del DNI o un altre document oficial acreditatiu de la seva identitat.

Per a més informació sobre la nostra Política de Privacitat, pot consultar el següent enllaç: Política de Privacitat de Moehs