PRILOCAINE BASE

PRILOCAINE BASE

721-50-6

PRILOCAINE BASE

721-50-6

Categoria terapèutica

Local Anesthetic

Embalatge estàndard

Fiber drum 25 Kg

Dades Reglamentàries

EDMF, USDMF

Farmacopees

Ph. Eur. 11, USP-NF-2022

Planta de producció

BENECHIM

Informació addicional

Nomenclatura IUPAC

(2RS)-N-(2-Methylphenyl)-2-(propylamino)propanamide  

Dosi Farmacèutica

creams

Material Safety Data Sheet (MSDS)