Fabricació Personalitzada

Li oferim les millors respostes tècniques
i industrials

L’èxit en aquest segment de mercat depèn de la confiança que el client tingui en la resposta tècnica i industrial que el proveïdor pugui proporcionar-li. Els nostres més de 60 anys d’experiència en aquest sector ens avalen.

EN  EL GRUP MOEHS OFERIM A LES EMPRESES QUE CONSIDEREN EXTERNALITZAR LES SEVES PRODUCCIONS:

Capacitat de producció adaptada al producte requerit.

Experiència tecnològica en desenvolupament de processos.

Corresponsabilitat en els desenvolupaments dels processos de síntesi i mètodes d'anàlisis.

Linealitat en el desenvolupament, des del seu estudi de laboratori fins a la producció industrial passant per fases pilot.

Equip multidisciplinari qualificat, que garanteix l'èxit en una transferència de tecnologia o una solució innovadora. a un procés de síntesi.

Cumpliment de les normes GMP en la totalitat del desenvolupament del projecte.