I+D+i

Investigació + Desenvolupament + Innovació

Moehs ha optat per un centre d’  I+D corporatiu per a donar suport a totes les fàbriques del grup i a tots els seus clients. D’aquesta manera s’optimitzen recursos i es garantiex un elevat coneiximent dels productes i processos des de l’inici del seu estudi en el laboratori fins a la seva comercialització.

El principal objectiu del Departament d’I+D és la incorporació de nous productes a la seva línia de desenvolupament amb l’objectiu de diversificar el portfoli del grup Moehs. L’adecuada selecció de nous productes i la planificació de les activitats de desenvolupament permeten als nostres clients el llançament primerenc dels seus genèrics augmentant així el valor afegit d’aquestes.

Dirigint i gestionant l’activitat del grup es troba el Comité Directiu que fomenta la realització de programes de formació interns i externs d’acord amb els objectius estratègics de la Companyia i les necessitats específiques relacionades amb l’activitat laboral, incidint especialment sobre les Bones Pràctiques de Fabricació, Seguretat i Medi Ambient.

Etapes del nou producte genèric

Síntesi de producte personalitzat

catalan
El desenvolupament inicial de la síntesi d'un nou genèric es basa en l'anàlisi profunda de tres aspectes crítics:

RECERCA I AVALUACIÓ
VIABILITAT
SITUACIÓ DE PATENT
En quant al Custom Manufacturing, l'inici del desenvolupament el defineixen:

TRANSFERÈNCIA DE ‘KNOW-HOW’
ACORD DE CONFIDENCIALITAT
L'interès comercial dels nostres clients.
La situació de patents.
La viabilitat de les diferents rutes de síntesis.
La valoració de la informació confidencial rebuda pels nostres clients.
L'adaptabilitat del procés transferit a les nostres instal·lacions.
AVALUACIÓ DEL MERCATPROPOSTA EXTERNA
ESTUDI DE LABORATORIAVALUACIÓ DE LA SEGURETAT
IMPACTE DEL TRACTAMENT DE RESIDUS
VIABILITAT INDUSTRIAL
AVALUACIÓ DE LA SEGURETAT
IMPACTE DEL TRACTAMENT DE RESIDUS
TERMES I CONDICIONS
DE LA PRODUCCIÓ DE PROVA
ACORD DE SUBMINISTRAMENT
RUTA DE SÍNTESI
LOTS PILOT
PREPARACIÓ DEL DMF
OFERTA DE MOSTRA
ESCALAT DE PRODUCTEESCALAT DE PRODUCTE
PROCÉS DE VALIDACIÓPROCÉS DE VALIDACIÓ
PRODUCCIÓ INDUSTRIALPRODUCCIÓ INDUSTRIAL

OPTIMIZACIO

OPTIMIZACIO

El desarrollo inicial de la síntesis de un nuevo genérico se basa en el análisis profundo de tres aspectos críticos:
En cuanto a un Custom Manufacturing, el inicio del desarrollo lo definen:
El interés comercial de nuestros clientes. La situación de patentes. La viabilidad de las diferentes rutas de síntesis
La valoración de la información confidencial recibida por nuestros clientes. La adaptabilidad del proceso transferido a nuestras instalaciones.
EVALUACIÓN DEL MERCADO
PROPUESTA EXTERNA
INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN
VIABILIDAD
SITUACIÓN DE PATENTE
TRANSFERENCIA DE ‘KNOW HOW’
ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD
ESTUDIO DE LABORATORIO
EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD IMPACTO DEL TRATAMIENTO DE RESIDUOS VIABILIDAD INDUSTRIAL
EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD
IMPACTO DEL TRATAMIENTO DE RESIDUOS
RUTA DE SÍNTESIS
TÉRMINOS Y CONDICIONES
ACUERDO DE SUMINISTRO DE LA PRODUCCIÓN DE PRUEBA
LOTES PILOTO
PREPARACIÓN DEL DMF
OFERTA DE MUESTRA