Control de Qualitat

La nostra prioritat,
el control de qualitat

Els nostres Laboratoris de Control de Qualitat identifiquen i analitzen cada lot de material rebut dels nostres proveïdors segons les especificacions i mètodes d'anàlisis definides en els nostres DrugMàster Files (DMF). Després del compliment de totes les necessitats analítiques, les matèries primeres són alliberades per a ser utilitzades en els processos de producció.

De la mateixa manera, cada lot individual  d’ingredients farmacèutics actius fabricats poer MOEHS es analitzat d’acord amb procediments farmacopeics o, si no, amb mètodes desenvolupats i validats. El laboratori de Control de Qualitat aplica els mètodes d’anàlisis i contrasta les especificacions del producte amb la documentació expedida i aprovada pel departament de Qualitat. Deixem els arxius de les anàlisis durant 11 anys i la conservació de mostres durant 6.Després d’alliberar els lots pel departament de Qualitat, Control de Qualitat expedeix el certificat d’Anàlisi i les etiquetes que identificaran els tambors de producte.El laboratori de Control de Qualitat està equipat amb els equips d’anàlisis més moderns i analistes qualificats per al desenvolupament de les tasques analítiques.