La nostra qualitat

Compromesos amb
la política de qualitat

La política de qualitat de MOEHS es basa en les normes GMP per a fabricants d'Ingredients Actius Farmacèutics (CFR 210-211 i ICHQ7).

Així mateix, les nostres plantes de fabricació estan regularment inspeccionades i acreditades per les principals agències de medicaments mundials com ara PMDA, FDA, les Autoritats russes, la K-FDA (Korea), TGA (Austràlia).

Combinem els requeriments de les normes GPM amb les demandes dels nostres clients en una única organització de qualitat que recull totes les necessitats per a disposar d’un sistema eficient i la millora contínua del nostre servei.

MOEHS ESTÀ COMPROMÈS AMB LA POLÍTICA DE QUALITAT I EL SEU MANTENIMENT PER A ACONSEGUIR AQUEST OBJECTIU ESTÀ ORGANITZADA EN 4 GRANS ÀREES:

Garantia de Qualitat

Regulatory Affairs

Assistència Tècnica

Control de Qualitat